Vzdělávání

Vzdělávání managerů

Vzdělávání managerů

Bližší informace

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Bližší informace

Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Naše hodnoty:

 • profesionální a etický přístup
 • reflektování individuálních potřeb a požadavků klienta
 • maximální efektivita a přínos pro klienta

Cíl vzdělávání:

 • nejvhodnější výběr technik a metod s přihlédnutím k zásadám vzdělávání dospělých a se zohledněním stávající úrovně předpokladů
 • aplikace získaných dovedností do každodenní praxe
 • rozvoj silných stránek účastníků a doplnění rezerv
 • naplnění výstupu dle požadavků zadavatele

K našim hodnotám patří profesionální služby respektující etiku a potřeby klienta se snahou o maximální efektivitu a zaručení nejvyššího možného přínosu aktivit.

Cílem vzdělávání, který vychází ze zjištění stávající úrovně předpokladů, je na základě výběru nejvhodnějších technik a metod vzdělávání dospělých aplikovat získané dovednosti do praxe s přihlédnutím k doplnění rezerv a rozvoji silných stránek účastníků.

SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁNÍ

MANAGERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • management osobnostního rozvoje, rozvoj managerských dovedností

ROZVOJ MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ

 • Komunikační dovednosti
 • Řízení konfliktů
 • Asertivita v praxi
 • Zvládání zátěže a stresu
 • Syndrom vyhoření
 • Motivace
 • Výkonová motivace
 • Účinné ovlivňování
 • Emoční inteligence
 • Kritické myšlení
 • Prezentační dovednosti
 • Psychologie úspěšného jednání, vyjednávání
 • Překonání odporu a další

MANAGEMENT

 • rozhodování, plánování, organizování, vedení, kontrolování

MANAGER EU

 • Indoorové a outdoorové aktivity
 • Projekty vnitrofiremního vzdělávání českých i zahraničních společností
 • Profesní vzdělávání a akreditované vzdělávací projekty pro středně zdravotnický personál
 • Vzdělávací projekty spolufinancované ESF
 • Trénink vrcholového a top managementu společností

V návaznosti na dlouholeté zkušenosti je strategie společnosti v této oblasti jednoznačně směřována k podpoře programů směřujících k rozvoji profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu.

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato