Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Předmět činností

Výrobní program

Vodohospodářské stavby

 • kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy vodovodů
 • kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy kanalizací gravitačních, tlakových a podtlakových
 • úpravy vodních toků
 • výstavba, opravy hrází a poldrů
 • výstavba vodárenských nádrží
 • výstavba a obnova rybníků
 • výstavba čistíren odpadních vod

Vyhrazená technická zařízení pro plynárenství

 • kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy plynovodů bez omezení dimenze potrubí a tlaku – NTL, STL, VTL, VVTL
 • kompletní dodávky regulačních stanic
 • kompletní dodávka průmyslových plynovodů včetně regulace a měření
 • kompletní dodávka odběrných plynových zařízení
 • havarijní služba pro nahodilé opravy na plynovodech
 • zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení

Dopravní stavby

 • stavby a opravy opěrných zídek
 • stavby a opravy propustků a mostů
 • kompletní výstavba a opravy komunikací
 • kompletní výstavba a opravy parkovišť a zpevněných ploch
 • kompletní výstavby cyklostezek

Pozemní stavby

 • stavby rodinných domů
 • stavby průmyslových hal
 • přípravné práce pro stavby
 • příprava území pro stavby

Developerská činnost

 • odkup a směna pozemků
 • příprava území pro zastavění
 • architektonické zpracování lokalit pro bydlení
 • inženýrské zasíťováni lokalit pro bydlení včetně příjezdových komunikací
 • stavby rodinných domů, dvojdomů a bytovek

Služby

 • poradenská činnost v oblasti vodohospodářství, plynárenství a pozemním stavitelství
 • zajištění projekčních prací včetně vyřízení územního a stavebního povolení na výše uvedené činnosti – výrobního programu
 • provádění inženýrských činností včetně zajištění technického dozoru
 • posouzení stavebních projektů a záměrů
 • znalecké posudky v oblasti stavebních prací a nemovitostí

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato