Vzdělávání

Vzdělávání managerů

Vzdělávání managerů

Bližší informace

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Bližší informace

Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Předmět činností

Výrobní program

Vodohospodářské stavby

 • kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy vodovodů
 • kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy kanalizací gravitačních, tlakových a podtlakových
 • úpravy vodních toků
 • výstavba, opravy hrází a poldrů
 • výstavba vodárenských nádrží
 • výstavba a obnova rybníků
 • výstavba čistíren odpadních vod

Vyhrazená technická zařízení pro plynárenství

 • kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy plynovodů bez omezení dimenze potrubí a tlaku – NTL, STL, VTL, VVTL
 • kompletní dodávky regulačních stanic
 • kompletní dodávka průmyslových plynovodů včetně regulace a měření
 • kompletní dodávka odběrných plynových zařízení
 • havarijní služba pro nahodilé opravy na plynovodech
 • zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení

Dopravní stavby

 • stavby a opravy opěrných zídek
 • stavby a opravy propustků a mostů
 • kompletní výstavba a opravy komunikací
 • kompletní výstavba a opravy parkovišť a zpevněných ploch
 • kompletní výstavby cyklostezek

Pozemní stavby

 • stavby rodinných domů
 • stavby průmyslových hal
 • přípravné práce pro stavby
 • příprava území pro stavby

Developerská činnost

 • odkup a směna pozemků
 • příprava území pro zastavění
 • architektonické zpracování lokalit pro bydlení
 • inženýrské zasíťováni lokalit pro bydlení včetně příjezdových komunikací
 • stavby rodinných domů, dvojdomů a bytovek

Služby

 • poradenská činnost v oblasti vodohospodářství, plynárenství a pozemním stavitelství
 • zajištění projekčních prací včetně vyřízení územního a stavebního povolení na výše uvedené činnosti – výrobního programu
 • provádění inženýrských činností včetně zajištění technického dozoru
 • posouzení stavebních projektů a záměrů
 • znalecké posudky v oblasti stavebních prací a nemovitostí

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato