Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

O společnosti

Společnost MS-stavby s.r.o. byla založena v roce 2003 panem Markem Spáčilem transformací z firmy Marek Spáčil, která vznikla již v roce 1998.

 • hlavní pracovní náplní společnosti je provádění staveb v oblasti vodohospodářství, plynárenství, zemních a stavebních prací. Stavby jsou realizovány pracovníky firmy, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prováděním stavebních prací,
 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2001, požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a normy ČSN OHSAS 18001:2008, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému jakosti, systému životního prostředí a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování jakosti námi poskytovaných produktů,
 • významnou spoluúčast na tvorbě jakosti poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů,
 • vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech staveb,
 • všichni zaměstnanci společnosti budou plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti,
 • společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích,
 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Technické a materiální vybavení

Projekční a inženýrské práce

 • 5 PC včetně potřebného softwarového vybavení
 • Plotter HP
 • Nivelační přístroje
 • Kopírovací stanice HP

Montážní práce

 • 4 montážní vozidla Mercedes a Avia
 • 3 svařovací agregáty pro svařování el. Obloukem
 • 4 elektrocentrály Honda
 • 5 kalových čerpadel
 • 3 nivelační přístroje
 • 2 trubní lasery Topcon
 • kompletní vybavení pro svařování PE a ocelového potrubí – centrátory, řezná zařízení, úkosové frézy…
 • kompletní vybavení pro izolování potrubí
 • kompletní vybavení pro práci ve výbušném prostředí
 • analyzátory složení ovzduší
 • svařovací zařízení na PE potrubí v rozsahu 50 – 315 mm Omikron
 • svařovací automaty pro svařování PE potrubí elektrotvarovkami Friamat a Pegas
 • těsnící vaky pro zkoušky kanalizací d 200 – 1200
 • zařízení na detekci podzemních zařízení
 • navrtávací zařízení pod tlakem média – plyn, voda
 • drobné vybavení – závitořezy, vrtačky, brusky, ohýbačky, čerpadla, kompresory…..

Stavební práce

 • traktor bagry CASE
 • mininakladače LOKUST
 • kolové rypadlo VOLVO 18t
 • nákladní auta Tatra, Liaz, MAN
 • Tatra s hydraulickou rukou
 • stavební kompresory včetně sbíjecích kladiv
 • pažící boxy
 • hutnící pěchy WACKER
 • hutnící desky WACKER
 • hutnící válec WACKER
 • řezačky spár
 • drobné vybavení – lešení, míchačky, bourací kladiva, čerpadla, vibrátory….


rocni_obraty.jpg, 42 kBorg_schema.jpg, 39 kBorg_schema_svarovani.jpg, 26 kB

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato