Vzdělávání

Vzdělávání managerů

Vzdělávání managerů

Bližší informace

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Bližší informace

Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

O společnosti

Společnost MS-stavby s.r.o. byla založena v roce 2003 panem Markem Spáčilem transformací z firmy Marek Spáčil, která vznikla již v roce 1998.

 • hlavní pracovní náplní společnosti je provádění staveb v oblasti vodohospodářství, plynárenství, zemních a stavebních prací. Stavby jsou realizovány pracovníky firmy, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prováděním stavebních prací,
 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2001, požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a normy ČSN OHSAS 18001:2008, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému jakosti, systému životního prostředí a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování jakosti námi poskytovaných produktů,
 • významnou spoluúčast na tvorbě jakosti poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů,
 • vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech staveb,
 • všichni zaměstnanci společnosti budou plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti,
 • společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích,
 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Technické a materiální vybavení

Projekční a inženýrské práce

 • 5 PC včetně potřebného softwarového vybavení
 • Plotter HP
 • Nivelační přístroje
 • Kopírovací stanice HP

Montážní práce

 • 4 montážní vozidla Mercedes a Avia
 • 3 svařovací agregáty pro svařování el. Obloukem
 • 4 elektrocentrály Honda
 • 5 kalových čerpadel
 • 3 nivelační přístroje
 • 2 trubní lasery Topcon
 • kompletní vybavení pro svařování PE a ocelového potrubí – centrátory, řezná zařízení, úkosové frézy…
 • kompletní vybavení pro izolování potrubí
 • kompletní vybavení pro práci ve výbušném prostředí
 • analyzátory složení ovzduší
 • svařovací zařízení na PE potrubí v rozsahu 50 – 315 mm Omikron
 • svařovací automaty pro svařování PE potrubí elektrotvarovkami Friamat a Pegas
 • těsnící vaky pro zkoušky kanalizací d 200 – 1200
 • zařízení na detekci podzemních zařízení
 • navrtávací zařízení pod tlakem média – plyn, voda
 • drobné vybavení – závitořezy, vrtačky, brusky, ohýbačky, čerpadla, kompresory…..

Stavební práce

 • traktor bagry CASE
 • mininakladače LOKUST
 • kolové rypadlo VOLVO 18t
 • nákladní auta Tatra, Liaz, MAN
 • Tatra s hydraulickou rukou
 • stavební kompresory včetně sbíjecích kladiv
 • pažící boxy
 • hutnící pěchy WACKER
 • hutnící desky WACKER
 • hutnící válec WACKER
 • řezačky spár
 • drobné vybavení – lešení, míchačky, bourací kladiva, čerpadla, vibrátory….


rocni_obraty.jpg, 42 kBorg_schema.jpg, 39 kBorg_schema_svarovani.jpg, 26 kB

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato