Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

  • Bezpečnost práce
  • Svařování ocelového potrubí
  • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
  • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Představení společnosti MS-Stavby

Společnost MS-stavby s.r.o.byla založena v roce 2003 Markem Spáčilem transformací z firmy Marek Spáčil, která vznikla již v roce 1998.

Hlavním programem společnosti je developerská činnost, provádění staveb v oblasti vodohospodářství, plynárenství a pozemních staveb včetně projektování a zajištění kompletního servisu pro zákazníka.

Veškeré činnosti firmy jsou zajišťovány plně kvalifikovaným personálem a na základě dlouhodobých zkušeností vedoucích pracovníků. Veškerý personál je pravidelně přezkušován a doškolován v daných oborech. Tím je zabezpečena kvalita a preciznost provedených prací. Získanými zkušenostmi a dovednostmi tak garantujeme vysokou kvalitu odvedené práce, čímž navazujeme na dobré jméno firmy Marek Spáčil, které si získala díky kvalitě odvedené práce po dobu své existence.

Strategií společnosti je především kvalita a efektivita prováděné práce s dlouholetou garancí. Velký důraz je současně kladen na seriosnost vztahů s klientem.

Naše firma má zaveden a je uplatňován systém jakosti, bezpečnosti a ekologie dle ČSN EN ISO
Jakost ČSN EN ISO 9001:2001, jakost ve svařování ČSN EN ISO 3834-2 a enviroment ČSN EN ISO 14001:2005. BOZP a PO dle OHSAS 18001:2008

Společnost je držitelem Oprávnění k montážím, revizím a zkouškách vyhrazených plynových zařízení a certifikace k činnostem prováděným na plynárenským zařízení u Certifikačního a registračního orgánu organizací GAS.

Společnost je řádně pojištěna pro odpovědnost za škodu na majetku a zdraví třetích osob u České pojišťovny a.s.

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

  • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato