Vzdělávání

Vzdělávání managerů

Vzdělávání managerů

Bližší informace

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Bližší informace

Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

  • Bezpečnost práce
  • Svařování ocelového potrubí
  • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
  • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Podpora EU v rámci vzdělávání osob

esf_large.jpg, 39 kB

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce v MS - stavby s.r.o.

Naše firma získala v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů / GS PROFESE dotaci ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů EU.

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce v MS - stavby s.r.o.

Hodnotící zpráva z realizovaného projektu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce v MS - stavby s.r.o.:

Předmětem projektu, který proběhl s finanční podporou ze strukturálních fondů EU a příspěvkem z národních zdrojů, bylo proškolení zaměstnanců firmy v oblasti specifického svařování různých druhů potrubí a obsluhy speciálních svářeček doplněných polohovadly, pilami, ručními škrabkami a dalším náčiním, jehož obsluhu musí zaměstnanci ovládat a což je nad rámec základního svařovacího oprávnění. Také proběhlo školení všech zaměstnanců firmy se zaměřením na Bezpečnost práce se zvýšenými nároky.

Projekt se setkal s velmi pozitivním zájmem pracovníků firmy. Pracovníci se v průběhu projektu zdokonalili v technologických postupech, získali nové vědomosti týkající se pracovního materiálu a naučili se obsluhovat a udržovat nové stroje a nástroje. Všichni účastníci školení si tímto způsobem obohatili své profesní specifické vědomosti a znalosti a mají předpoklad se stát kvalifikovanějšími odborníky svého odvětví.

Firma MS - stavby s.r.o. tak efektivně využila finanční zdroje z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, grantového schématu Program odborného růstu pracovníků – PROFESE, který byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest – Agenturou na podporu podnikání a investic. Celková výše finanční výpomoci činila 70% celkových uznatelných nákladů a byla tak obrovským přínosem pro zdárné naplnění celého projektu.

eu.jpg, 35 kB

V rámci programu PROFESE byli proškoleni zaměstnanci společnosti MS - stavby s.r.o. v těchto klíčových aktivitách:

1. Bezpečnost práce MS - stavby s.r.o.

Školení na téma Bezpečnost práce MS - stavby s.r.o. se zúčastnilo 19 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 11.12.2006 - 15.12.2006 a 15.1.2007.

Výuku provedla Mgr. Zuzana Andělová – vzdělávací středisko Institut pro rozvoj řemesel a podnikání dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

2. Svařování ocelového potrubí

Školení na téma Svařování ocelového potrubí se zúčastnilo 6 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 22.-26.1.2007 a 29.1.-2.2.2007.

Výuku provedla GARANT TRADING s.r.o. ve spolupráci s odborným lektorem dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou i praktickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

3. Svařování PE potrubí elektortvarovkamí

Školení na téma Svařování PE potrubí elektrotvarovkami se zúčastnilo 6 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 19.-23.2.2007 a 26.2.-2.3.2007.

Výuku provedla EDUKA CONSULT s.r.o. ve spolupráci s odborným lektorem dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou i praktickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

4. Svařování PE potrubí metodou na tupo

Školení na téma Svařování PE potrubí metodou na tupo se zúčastnilo 6 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 13.8.2007 – 17.8.2007 a 20.8.2007 - 24.8.2007.

Výuku provedla společnost TEPER IMPORT s.r.o. dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou i praktickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

  • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato