Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

  • Bezpečnost práce
  • Svařování ocelového potrubí
  • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
  • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Podpora EU v rámci vzdělávání osob

esf_large.jpg, 39 kB

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce v MS - stavby s.r.o.

Naše firma získala v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů / GS PROFESE dotaci ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů EU.

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce v MS - stavby s.r.o.

Hodnotící zpráva z realizovaného projektu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce v MS - stavby s.r.o.:

Předmětem projektu, který proběhl s finanční podporou ze strukturálních fondů EU a příspěvkem z národních zdrojů, bylo proškolení zaměstnanců firmy v oblasti specifického svařování různých druhů potrubí a obsluhy speciálních svářeček doplněných polohovadly, pilami, ručními škrabkami a dalším náčiním, jehož obsluhu musí zaměstnanci ovládat a což je nad rámec základního svařovacího oprávnění. Také proběhlo školení všech zaměstnanců firmy se zaměřením na Bezpečnost práce se zvýšenými nároky.

Projekt se setkal s velmi pozitivním zájmem pracovníků firmy. Pracovníci se v průběhu projektu zdokonalili v technologických postupech, získali nové vědomosti týkající se pracovního materiálu a naučili se obsluhovat a udržovat nové stroje a nástroje. Všichni účastníci školení si tímto způsobem obohatili své profesní specifické vědomosti a znalosti a mají předpoklad se stát kvalifikovanějšími odborníky svého odvětví.

Firma MS - stavby s.r.o. tak efektivně využila finanční zdroje z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, grantového schématu Program odborného růstu pracovníků – PROFESE, který byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest – Agenturou na podporu podnikání a investic. Celková výše finanční výpomoci činila 70% celkových uznatelných nákladů a byla tak obrovským přínosem pro zdárné naplnění celého projektu.

eu.jpg, 35 kB

V rámci programu PROFESE byli proškoleni zaměstnanci společnosti MS - stavby s.r.o. v těchto klíčových aktivitách:

1. Bezpečnost práce MS - stavby s.r.o.

Školení na téma Bezpečnost práce MS - stavby s.r.o. se zúčastnilo 19 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 11.12.2006 - 15.12.2006 a 15.1.2007.

Výuku provedla Mgr. Zuzana Andělová – vzdělávací středisko Institut pro rozvoj řemesel a podnikání dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

2. Svařování ocelového potrubí

Školení na téma Svařování ocelového potrubí se zúčastnilo 6 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 22.-26.1.2007 a 29.1.-2.2.2007.

Výuku provedla GARANT TRADING s.r.o. ve spolupráci s odborným lektorem dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou i praktickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

3. Svařování PE potrubí elektortvarovkamí

Školení na téma Svařování PE potrubí elektrotvarovkami se zúčastnilo 6 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 19.-23.2.2007 a 26.2.-2.3.2007.

Výuku provedla EDUKA CONSULT s.r.o. ve spolupráci s odborným lektorem dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou i praktickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

4. Svařování PE potrubí metodou na tupo

Školení na téma Svařování PE potrubí metodou na tupo se zúčastnilo 6 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 13.8.2007 – 17.8.2007 a 20.8.2007 - 24.8.2007.

Výuku provedla společnost TEPER IMPORT s.r.o. dle tématického plánu, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Výuka proběhla teoretickou i praktickou formou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100%, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

  • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato